Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 09.08.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Б.Б. Гуцман бр. 71 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Правда Спасовска – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Војо Карастојанов – ископ на ров за детекција на постоечки подземни инсталации.
  • ул. Вардарска – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Никола Вапцаров – приклучок на водоводна мрежа.
  • с. Черкези – приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *