Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 10.08.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Војо Карастојанов – дислокација на водоводна мрежа.
  • ул. Есперанто бр. 5 – дефект на водоводна мрежа во станбен објект.
  • ул. Србо Томовиќ и ул. Боро Прцан – дефект на водоводен затворач.
  • ул. Никола Вапцаров бр. 15 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 180 бр. 13 нас. Карпош – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Славича Вајнер бр. 3 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Б.И.Гуне – приклучок на водоводна мрежа.
  • м.в. Амбар мала – дефект на водоводен приклучок.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *