Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 12.08.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Војо Карастојанов – дислокација на водоводна мрежа.
  • ул. Вук Караџиќ бр. 11 – дефект на водоводна мрежа.
  • Дефект на челичен вод за висока зона Ф450.
  • ул. Симо Погачаревиќ – приклучок на водоводна мрежа.
  • Дотрпување и порамнување со тампон на ровови од ископ за поправка на дефекти на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *