Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 20.08.2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

ул 11 Ноеври ( Бединје)– дефект на водоводна мрежа.

ул.Народна Револуција бр 165- дефек на водоводна мрежа.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *