Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 22.08.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 112 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Трајко Јовановски бр. 55 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 6 Април – изместување на водомерна шахта.
  • ул. Драгојло Диндиќ – ископ на ров за детекција на протекување.
  • ул. Ѓорче Петров – детектирање и откривање на заасфалтирани водоводни шахти.
  • ул. Васил Драгомански бр. 8 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *