Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 23.08.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 100 бр.115 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Ѓорче Петров (сектор Гладно поле- стар дел) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 2 бр. 14а нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Драгојло Диндиќ – ископ на ров за детекција на протекување.
  • ул. 31 бр. 3 нас. Карпош – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. 146 бр. 10 нас. Карпош – приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *