Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 24.08.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • бул. 3 МУБ спој со бул. О.Револуција (нов кружен тек) – дефект на водоводен приклучок.
  • Сервисирање и чистење на фонтана Батко Ѓорѓија.
  • ул. Принципова бр. 2 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 708 бр.1 (Гладно поле ) – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 6 Април – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 812 бр. 35 нас. Железничка станица – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *