Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 26.08.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 438 бр. 9 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 608 бр. 14 с. Проевце – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Тесла бр. 52 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 15 Мај бр.1 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 1 (Прв ред на бараки) – оштетена водоводна инсталација од приватно претпријатие.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *