Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29.08.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • м.в. Палестина нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Тесла бр. 52 – дефект на водоводен приклучок.
  • Дефект на главен челичен доводен вод Ф 508 до филтер станица, во близина на стара фабрика на ФЗЦ.
  • ул. И.Л. Рибар – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Тоде Думба (сектор Кошеви) – оштетена водоводна цевка при ископ на ров за подземни контејнери.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *