Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 30.08.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Никила Тесла бр. 52 – реконструкција на водоводен приклучок.
  • ул. АСНОМ бр. 11 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Прохор Пчински бр. 6 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Франц Розман – сервисирање на водоводни затворачи.
  • ул. Карадачки Одреди – приклучување на објект на водоводна мрежа.
  • с. Черкези – приклучување на објект на водоводна мрежа.
  • ул. 14 бр. 410 нас. Иго Тричковиќ – приклучување на објект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *