Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 31.08.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Никола Тесла бр. 1 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Тесла – сервисирање на затворачи на водоводна мрежа.
  • нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа.
  • с. Черкези – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Цар Самоил – дефект во водомерна шахта.
  • ул. Власто Радоњанин бр. 11 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *