Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 01.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 27 Март – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 413 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 437 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Страшо Пинџур бр. 15 – поделба на водоводен приклучок во водомерна шахта.
  • нас. Ајдучка чешма (кон м.в. Амбар мала) – приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *