Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 3 09 2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

1.ул. 27-март Дефек на водоводна мрежа

2.м.в. Стари Лојза- Дефек на водоводна мрежа


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *