Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 4 09 2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

Ул. Ленинова -дефек на водоводна мрежа

-Черкези-фортуна-дефек на водоводна мрежа


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *