Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 05.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Војо Карастојанов – изместување на водоводна мрежа.
  • ул. АВНОЈ – поделба на водоводен приклучок во водомерна шахта.
  • ул. АВНОЈ – сервисирање на водоводни затворачи.
  • ул. Тодор Велков – сервисирање на водоводни затворачи.
  • м.в. Бавчи – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Франц Розман бр. 36 – дефект на водоводна мрежа

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *