Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 06.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Војо Карастојанов – изместување на водоводна мрежа.
  • ул. Тоде Мендол – вградување на нов водоводен затворач.
  • ул. Никола Тесла бр. 56 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. ЈНА бр. 50 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Васка Петковска бр. 4 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Ратко Митровиќ бр. 14 – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. 430 бр. 9 нас. Иго Тричковиќ – дефект во водомерна шахта.
  • ул. Васил Драгомански – оштетен водоводен приклучок при ископ на ров.
  • ул. К.Ј. Питу – Оштетена водоводна цевка при ископ на ров.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *