Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за ден 07.08.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 405 нас. Иго Тричковиќ – сервисирање на затворач на водоводна мрежа.
  • ул. 435 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 1 бр. 49 нас. Долно Којнаре – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 120 бр. 28 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Тонко Димков и ул. К.Ј.Питу – санација на оштетување на водоводна мрежа.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *