Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 09.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Никола Тесла бр. 53 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 202 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Ѓ.П.Стари и ул. Стефан Филиповиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Борис Кидрич – сервисирање на водоводен затворач.
  • ул. 413 бр. 21 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Франц Розман – приклучување на објект на водоводна мрежа.
  • ул. 210 нас. Карпош – приклучување на објект на водоводна мрежа
  • ул. Ленинова – оштетена водоводна цевка при ископ на ров.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *