Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 11.09.2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

ул.Доне Божинов 88 – дефект на водоводна мрежа.

ул. Трајко Јовановски ( шум.пат) дефект на водоводна мрежа.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *