Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 12.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Васил Главинов бр. 3 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Веселин Маслеша бр. 39 – сервисирање на водоводен затворач.
  • ул. 413. бр.21 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Франц Розман – приклучување на објект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *