Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 15.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Веселин Маслеша – реконструкција на водоводна мрежа.
  • ул. Власто Радоњанин бр. 2 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Васил Главинов – изместување на водомерна шахта.
  • ул. 100 и ул. 204 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Стеван Филиповиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Вапцаров – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *