Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 16.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефект на главен челичен доводен вод Ф508 во атар на село Лопате.
  • ул. Пелинска – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Амбар мала – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Ѓ.П. Стари – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Веселин Маслеша – реконструкција на водоводна мрежа.
  • ул. Божидар Мицковиќ бр. 19 – дефект на водоводен приклучок.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *