Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 19.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • бул. Октомвриска револуција (сектор Градска пекара) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Роза Луксембург – изместување на водомерна шахта.
  • ул. Веслин Маслеша – реконструкција на водоводна мрежа.
  • ул. Ѓорче Петров бр. 361 – дефект во водомерна шахта.
  • м.в. Стари лозја – дефект во водомерна шахта.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *