Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 20.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Драгојло Диндиќ бр. 2 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Тоде Мендол бр. 41, ул. Абдула Прешев и ул. Б.И. Гуне – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Веселин Маслеша – реконструкција на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Октомври бр. 13 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Црнотравска – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *