Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 21.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Братство и Единство (сектор старечки дом) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Веселин Маслеша – реконструкција на водоводна мрежа.
  • ул. 608 бр. 14 с. Проевце – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Ноември бр. 128 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Васил Главинов бр. 3 – изместување на водомерна шахта.
  • ул. 11 Октомври бр. 13 – дефект на водоводен приклучок.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *