Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 22.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефект на главен челичен доводен водоводен вод Ф508 (сектор стара фабрика на ФЗЦ)
  • ул. 11 Октомври (од раскрсница со ул. 11 Ноември до раскрсница со ул. Доне Божинов) – замена на затворач на водоводна мрежа.
  • ул. В.С.Бато бр. 134 – поделба на водоводен приклучок во водомерна шахта.
  • ул. Братство и Единство – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Тодор Велков – дефект на водоводна мрежа во круг на ООУ 11 Октомври.
  • ул. В.С.Бато бр. 1 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *