Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 23.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Бајрам Шабани бр. 39 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 120 бр. 215 нас. Ајдучка чешма – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Тодор Велков – дефект на водоводна мрежа во круг на ООУ 11 Октомври.
  • ул. 251 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *