Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 26.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Косовски Бригади бр. 7 – поделба на водоводен приклучок во водомерна шахта.
  • ул. Бајрам Шабани бр. 39 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 21 нас. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Тане Георгиев бр. 36 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *