Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 120 нас. Карпош – сервисирање на затворач на водоводна мрежа.
  • ул. Ѓорче Петров бб (сектор Гладно поле) – дефект на водоводен приклучок.
  • нас. Средорек – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Васил Драгомански бр. 40 – поделба на приклучок на водоводна мрежа во водомерна шахта.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *