Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 28.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Стефан Филиповиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 100 нас. Карпош (сектор ресторан Фемили) – приклучок на водоводна мрежа за претпријатие ФОРТИС.
  • ул. Трајко Јовановски – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *