Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29.09.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефект на главен челичен доводен вод Ф508 во атар на с. Лопате.
  • ул. 12 нас. Јане Сандански – изместување на водомерна шахта.
  • Ѓ.П.Стари – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Османов рид – дефект во водомерна шахта.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *