Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 04.10.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 120 бр. 8 нас. Карпош – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Трајко Јовановски – реконструкција на водоводна мрежа.
  • ул. Мирче Ацев – сервисирање на водоводни затворачи.
  • ул. Бајрам Шабани бр. 39 – дефект на водоводен приклучок.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *