Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 06.10.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

ул. Трајко Јовановски (сектор Шумско) – реконструкција на водоводна мрежа.

ул. Веселин Маслеша бр. 35 – дефект на водоводен приклучок.

ул. Тоде Мендол бр. 15 – дефект на водоводен приклучок.

ул. 6 Април и ул. Анѓа Ранковиќ – сервисирање на водоводни затворачи.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *