Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 07.10.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. И.Л. Рибар бр. 95 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Ј. Поповиќ бр. 23 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Б. Шабани бр. 18 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 1 бр. 11 нас. Карпош – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 438 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • Дефект на потисен челичен вод Ф406 од Бедиње до Филтер станица
  • ул. Прохор Пчински – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *