Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 13. 10 2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

Ул.Васа Пелагич бр.37-дефект на водоводна мрежа

Бедиње-Затрпување дефект со песок

Ул,Т.Мендол-Правда Спасовска -Правење шибер

Ул.425 .нас.Иго Тричковиќ-приклучок


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *