Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 14 10. 2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

Стари Лозја-дефект на водоводна мрежа

Правење шибери-Т. Мендол,Д,-Божинов.Средорек

Ул.70 бр.9 Н.Карпош-приклучок


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *