Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 17.10.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 1 нас. Карпош – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Страшо Пинџур – приклучок на водоводна мрежа.
  • нас. Јане Сандански – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Братство и Единство – сервисирање на водоводни затворачи.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *