Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 18.10.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Божидар Мицковиќ бр. 16 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 315 нас. Ајдучка Чешма – приклучок на водоводна мрежа.
  • м.в. Пчински пат бр. 218 – дефект на водоводна мрежа.
  • Дефект на потисен челичен цевковод Ф406 во П.С. во нас. Бедиње.
  • ул. Веселин Маслеша – сервисирање на затворач за ПП хидрант.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *