Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 20.10.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • м.в. Гладно поле – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. 315 бр. 1 нас. Ајдучка чешма – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. 203 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • сетирање на мерна секторска опрема на водоводна мрежа.
  • ул. Теофан Економов – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *