Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 21.10.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Ѓорче Петров бр. 297 (стар дел на Гладно поле) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Крсте Мисирков бр. 25 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Лесковачка бр. 21 – поделба на водоводен приклучок.
  • ул. Никола Вапцаров – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Народна Револуција бр. 161 – сервисирање на ПП хидрант.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *