Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 25.10.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 425 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Вапцаров бр.1 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Октомври и ул. Љубе Гачев – сервисирање на водоводен затворач.
  • ул. Биљановска бр. 2а – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. АСНОМ бр. 31 – изместување на водомер и поправка на дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *