Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 26.10.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Дефекти на главен челичен доводен вод Ф508 до филтер станица (х 2).
  • ул. Биљановска бр. 2а – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 30 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Ноември бр.218 – изместување на водомерна шахта.
  • ул. 438 нас. Иго Тричковиќ – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. 315 нас. Ајдучка чешма – сервисирање на водоводен затворач.
  • ул. 100, сектор ул. Моша Пијаде – ископ на ров за лоцирање на подземни инсталации.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *