Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27.10.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 27 Март – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. И.Л.Рибар (сектор ЧОЧЕ) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 433 бр. 5 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Васко Карангелевски бр. 1 – дефект на ПП хидрантска мрежа на станбен објект.
  • м.в. Палестина – дефект на водоводна мрежа.
  • с. Черкези – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *