Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 01.11.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Поток серава бр. 117 – дефект на водоводна мрежа.
  • Градски гробишта – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Вера Которка (индустриска зона) – сервисирање на водоводен затворач.
  • ул. 11 Октомври (локалитет Касапски круг) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Скопска – дефект на водоводна мрежа.
  • с. Черкези – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Б.Б. Гуцман (сектор Бавчи) – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *