Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 03.11.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Нада Димиќ бр. 6 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Октомври (локалитет Касапски круг) – дефекти на водоводна мрежа на локалитет.
  • ул. Сава Ковачевиќ бр. 5 – изместување на водомерна шахта.
  • ул. Светозар Марковиќ бр. 40 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Тесла бр.85 – дефект на водоводна мрежа.
  • Сервисирање на фонтани на Градски плоштад.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *