Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 04.01.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Јован Поповиќ бр. 36 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Тесла бр. 85 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 21 бр.3 нас. Карпош – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 14 бр. 1 нас. Карпош – дефект на водоводен приклушок.
  • ул. Светозар Марковиќ бр. 40 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Илинденска (локалитет Чоробенско ќоше) – исклучување на склонопадни објекти од водоводна мрежа поради уривање.
  • ул. Никола Вапцаров – приклучување на објект на водоводна мрежа.
  • ул. Тоде Мендол – сервисирање на водоводни затворачи.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *