Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 5 11 2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

Ул.Никола Тесла бр.85-дефект на водоводна мрежа

Ул.Светозар Марковиќ бр.40-дефект на водоводна мрежа


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *