Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 07.11.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 1 нас. Карпош – сервисирање на водоводни затворачи.
  • ул. 100 нас. Карпош – сервисирање на водоводен затворач.
  • Прочистителна станица за отпадни води – дефект на ПП Хидрантска мрежа.
  • ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Вера Которка – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. 523 бр. 117 нас. Ајдучка чешма – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.