Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 10.11.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Димитрие Туцовиќ – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Борис Кидрич – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек бр.111 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 523 бр. 2 нас. Ајдучка чешма – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 527 нас. Ајдучка чешма – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Васил Главинов – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Саво Ковачевиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • сервисирање на фонтани на градски плоштад.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *