Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 15.11.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. В.С.Бато бр. 1 – сервисирање на против-пожарен хидрант.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Тоде Думба – лоцирање со детектор затрпани метални капи и метални шахти.
  • ул. 141, ул. 120 со околни улици во нас. Карпош – сервисирање на затворачи на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *